Czasopisma Wydziału Filologicznego UG


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Wszystkie

Nagłówek strony

Jednak Książki. Gdańskie Czasopismo Humanistyczne

Wersja elektroniczna jest wersją pierwotną czasopisma.

Zapraszamy do czytania nowego numeru pod redakcją dr Moniki Pomirskiej:

Pokaż czasopismo | Aktualny numer | Zarejestruj

Nagłówek strony

JĘZYK - SZKOŁA - RELIGIA

JĘZYK - SZKOŁA - RELIGIA to czasopismo punktowane poświęcone interdyscyplinarnym analizom zależności ujętej w tytułowej triadzie. Autorzy artykułów zgromadzonych w JSR podejmują w nich różnorodne zagadnienia językoznawcze, literaturoznawcze, dydaktyczne, historyczne i teologiczne.
Poszczególne tomy "Język - Szkoła - Religia" są indeksowane w dwóch bazach bibliograficznych: The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH) oraz w Bazie Humanistycznej (BazHum).
Zgodnie z częścią B wykazu punktowanych czasopism naukowych (poz. 731), ogłoszonego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dnia 9 grudnia 2016 r., za publikację w JSR przyznaje się 6 punktów.

Pokaż czasopismo | Aktualny numer | Zarejestruj