Studia Rossica Gedanensia

Interdyscyplinarne czasopismo naukowe gdańskich rusycystów. Podejmuje zagadnienia związane z językiem, literaturą, kulturą i historią Rosji, a także komparatystyką i informatologią (bibliologią). Do druku przyjmowane są teksty w języku polskim, rosyjskim i angielskim.

An interdisciplinary periodical published by scholars in Russian studies in Gdańsk. Devoted to issues connected with Russian language, literature, culture, history, film, as well as with comparative studies, bibliology and information science. Articles in Polish, Russian and English are accepted.

Wersją referencyjną jest wersja elektroniczna.

Tom trzeci pod redakcją Katarzyny Wojan, Wandy Stec, Olgi Makarowskiej i Marty Noińskiej. W tomie znakomite artykuły prof. Piotra Wierzchonia, dr Piotra Klafkowskiego, prof. Klary Sztajn i prof. Denisa Petrenko, prof. Ludmiły Łucewicz, prof. Cezarego Tarachy i dr Pablo de la Fuente i in.

ISSN 2392-3644 (online), ISSN 2449-6715 (print)

medium papierowe: format B5, objętość: średnio 40 arkuszy

periodyczność: rocznik

Indeksacja w bazach danych krajowych i międzynarodowych:

 • PBN (Polska Bibliografia Naukowa)
 • Bibliografia Publikacji Pracowników, Doktorantów i Studentów UG
 • ARIANTA
 • BazHum
 • The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH)
 • Google Scholar

 • Pismo udostępniają:

 • Repozytorium Dokumentów Elektronicznych Biblioteki Narodowej (Polska)
 • CEON Biblioteka Otwarta (Polska)
 • NUKAT Katalog Zbiorów Polskich Bibliotek Naukowych (Polska)
 • Repozytorium Biblioteki Grodzieńskiego Uniwersytetu Państwowego im. Janki Kupały (Białoruś)
 • Biblioteka Frazeologiczna Seminarium Frazeologicznego prof. W.M. Mokijenko przy Międzynarodowej Pracowni Leksykograficznej im. B.A. Larina na Wydziale Filologicznym Petersburskiego Uniwersytetu Państwowego (Фразеологический семинар проф. В.М. Мокиенко Фразеологический семинар при Межкафедральном словарном кабинете им. проф. Б.А. Ларина, Филологический факультет СПбГУ) w Petersburgu (Rosja)
 • UAPRYAL (Украинская ассоциация преподавателей русского языка и литературы УАПРЯЛ)(Ukraina)
 • Wydział Filologii Słowiańskich (Факултет по славянски филологии) Uniwersytetu Sofijskiego im. św. Klemensa z Ochrydy (Bułgaria)
 • Asocjacja Rosyjskojęzycznych Ośrodków Edukacji POLYLOG e.V. (Ассоциация русскоязычных образовательных центров POLYLOG e.V.) (Rosja)
 • Instytut Slawistyki PAN (Polska)
 • Wydział Neofilologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Polska)
 • Infona (Portal Komunikacji Naukowej)
 • eLIBRARY.RU (Научная электронная библиотека)
 • OCLC WorldCat
 • Akademia Pomorska w Słupsku Biblioteka Uczelniana

 • Studia Rossica Gedanensia 3/2016

  Redakcja / Редакция / Edited by

  Katarzyna Wojan, Wanda Stec, Olga Makarowska, Marta Noińska

  Opublikowano / Published 30.12.2016


  No 3 (2016): Studia Rossica Gedanensia No 3 (2016)


  Na okładce: fragment obrazu Izaaka I. Lewitana Złota jesień (Золотая осень) (1895), olej, płótno, 82 × 126 cm, Państwowa Galeria Tretiakowska w Moskwie / On the cover: a detail of the painting Golden Autumn by Isaac I. Levitan (1895), oil on canvas, 82 ×
  PROJEKT GRAFICZNY OKŁADKI / COVER DESIGN
  Ekaterina Kaleta

  Na okładce: fragment obrazu Izaaka I. Lewitana Złota jesień (Золотая осень) (1895), olej, płótno, 82 × 126
  cm, Państwowa Galeria Tretiakowska w Moskwie / On the cover: a detail of the painting Golden Autumn
  by Isaac I. Levitan (1895), oil on canvas, 82 × 126 cm, The State Tretyakov Gallery, Moscow