JĘZYK - SZKOŁA - RELIGIA

JĘZYK - SZKOŁA - RELIGIA to czasopismo punktowane poświęcone interdyscyplinarnym analizom zależności ujętej w tytułowej triadzie. Autorzy artykułów zgromadzonych w JSR podejmują w nich różnorodne zagadnienia językoznawcze, literaturoznawcze, dydaktyczne, historyczne i teologiczne. Poszczególne tomy "Język - Szkoła - Religia" są indeksowane w dwóch bazach bibliograficznych: The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH) oraz w Bazie Humanistycznej (BazHum). Zgodnie z częścią B wykazu punktowanych czasopism naukowych (poz. 731), ogłoszonego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dnia 9 grudnia 2016 r., za publikację w JSR przyznaje się 6 punktów.

Baner

Vol 12, No 1 (2017)

Spis treści

Spis treści

Spis treści
Redakcja czasopisma
PDF
01-06

W kręgu języka

Alicja Żardecka
PDF
07-18
Katarzyna Furmaniak
PDF
19-28

W kręgu literatury

Edward Jakiel
PDF
29-48
Izabela Kępka
PDF
49-59

W kręgu dydaktyki

Anna Podemska-Kałuża
PDF
60-75

W kręgu myśli humanistycznej

Olga Walentinowa
PDF
76-84