Czasopisma Wydziału Filologicznego UG


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Wszystkie

Blog Pracowni badań nad tematyką żydowską w literaturze i kulturze

Pokaż czasopismo | Aktualny numer | Zarejestruj

Nagłówek strony

Beyond Philology

Beyond Philology is an international journal of linguistics, literary studies and language acquisition. We publish articles, reviews, reports and interviews. The language of the journal is English. Papers are placed in the following sections:
Linguistics,Literary Studies,Translation,Culture,Language Acquisition,Academic Teaching,Reviews,Reports,Interviews

Pokaż czasopismo | Aktualny numer | Zarejestruj

Cahiers ERTA

CAHIERS ERTA

L’objet de Cahiers ERTA est de devenir une plate-forme d’échange scientifique sur la littérature francophone moderne et contemporaine. Nous visons avant tout à développer ce qui constitue l’essence de la littérature, à savoir une lecture à la fois intime et commune, un partage des connaissances et des expériences. Nous attendons un échange de différents points de vue sur la littérature qui soit fructueux et ouvre de nouvelles perspectives analytiques et interprétatives.

Pokaż czasopismo | Aktualny numer | Zarejestruj

Nagłówek strony

Jednak Książki. Gdańskie Czasopismo Humanistyczne

Wersja elektroniczna jest wersją pierwotną czasopisma.

Zapraszamy do czytania nowego numeru pod redakcją dr Moniki Pomirskiej:

Pokaż czasopismo | Aktualny numer | Zarejestruj

Nagłówek strony

JĘZYK - SZKOŁA - RELIGIA

JĘZYK - SZKOŁA - RELIGIA to czasopismo punktowane poświęcone interdyscyplinarnym analizom zależności ujętej w tytułowej triadzie. Autorzy artykułów zgromadzonych w JSR podejmują w nich różnorodne zagadnienia językoznawcze, literaturoznawcze, dydaktyczne, historyczne i teologiczne.
Poszczególne tomy "Język - Szkoła - Religia" są indeksowane w dwóch bazach bibliograficznych: The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH) oraz w Bazie Humanistycznej (BazHum).
Zgodnie z częścią B wykazu punktowanych czasopism naukowych (poz. 731), ogłoszonego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dnia 9 grudnia 2016 r., za publikację w JSR przyznaje się 6 punktów.

Pokaż czasopismo | Aktualny numer | Zarejestruj

panoptikum

PANOPTIKUM

„Panoptikum” (nr ISSN 1730 – 7775) to wydawany przez Uniwersytet Gdański rocznik poświęcony kulturze audiowizualnej. Na jego łamach publikowane są zarówno oryginalne artykuły w zainicjowanym przez redakcję monograficznym kluczu tematycznym, jak i wiodące tłumaczenia z zakresu filmoznawstwa, nowych mediów oraz sztuk wizualnych. Zgodnie z częścią B wykazu punktowanych czasopism naukowych (poz. 1547), ogłoszonego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dnia 17 grudnia 2013 r., za publikację w "Panoptikum" przyznaje się 6 punktów. "Panoptikum" jest indeksowane w następujących bazach danych: CEEOL (The Central and Eastern European Online Library), PBN (Polska Bibliografia Naukowa), Katalog Czasopism Kulturalnych, Index Copernicus, ARIANTA.

Pokaż czasopismo | Aktualny numer | Zarejestruj

PRZEZROCZE

Pokaż czasopismo | Aktualny numer | Zarejestruj

Schulz/Forum

„Schulz/Forum” to czasopismo poświęcone osobie i dziełu Brunona Schulza, a także inspirowanym przez niego utworom literackim i artystycznym, które powstają obecnie.

Główną ideą periodyku jest udostępnienie czytelnikom oraz komentatorom platformy do pogłębienia wiedzy o Schulzu i dzielenia się interpretacjami jego twórczości – zarówno prozatorskiej, jak i graficznej.

Czasopismo ma również na celu uporządkowanie, publikację oraz krytyczne opracowanie materiałów archiwalnych pozostawionych przez pisarza, a także – w oparciu o tę podstawę – rekonstrukcję szczegółów jego biografii.

Ostatnim, nie mniej ważnym, założeniem „Schulz/Forum” jest krytyczna refleksja nad dyskursem poświęconym Schulzowi, a także jego metodologiczna weryfikacja.


ISSN: 2300-5823
Pokaż czasopismo | Aktualny numer | Zarejestruj

Slawistyka

Slawistyka

Czasopismo "Slawistyka" prezentuje prace badaczy języków i literatur słowiańskich, a także prace z zakresu kultury i historii Słowiańszczyzny. Każdy numer posiada tytuł obejmujacy w sposób ogólny krąg zagadnień poruszanych w tym konkretnym numerze. Obecny, trzynasty numer, nosi tytuł "Z zagdnień współczesnej slawistyki".
Zapraszamy do lektury.

Pokaż czasopismo | Aktualny numer | Zarejestruj

Studia Germanica Gedanensia

Die Reihe "Studia Germanica Gedanensia" ist eine Fachzeitschrift, die seit 20 Jahren am Institut für Germanistik der Danziger Universität herausgegeben wird. Bis jetzt sind 31 Bände erschienen. Als Schwerpunkte haben die einzelnen Nummern einerseits die Literatur und die Kultur der deutschsprachigen Länder (ein Band pro Jahr), andererseits die Linguistik, Translationswissenschaft und die Fremdsprachenmethodik (ein Band pro Jahr) zum Gegenstand. Insgesamt bietet die Zeitschrift interessierten Wissenschaftlern die Möglichkeit, am interdisziplinären und fachübergreifenden Gedankenaustausch teil­zunehmen, neue Erkenntnisse zu präsentieren, darunter sowohl theoretische Fragen zur Debatte zu stellen als auch empirische Studien in den Blick zu nehmen und diese einem breiten Publikum zugänglich zu machen. Die Beiträge können als Aufsätze, Forschungsberichte oder Rezensionen in deutscher, englischer oder polnischer Sprache eingereicht werden. Die Aufsätze werden anonym von zwei Gutachtern, einem deutschen und einem polnischen, im Hinblick auf ihre Qualität geprüft. Die Gutachter können eine Überarbeitung empfehlen.

Pokaż czasopismo | Aktualny numer | Zarejestruj

Na okładce: fragment obrazu Wiktora M. Wasniecowa Rycerz na rozdrożu (Витязь на распутье) (1882), olej, płótno, 167 x 308 cm, Państwowe Muzeum Rosyjskie w Petersburgu<p>On the cover: a detail of the painting The knight at the crossroads by Viktor M. Vasne

Studia Rossica Gedanensia


Interdyscyplinarne czasopismo naukowe gdańskich rusycystów. Podejmuje zagadnienia związane z językiem, literaturą, kulturą i historią Rosji, a także komparatystyką i informatologią (bibliologią).
Do druku przyjmowane są teksty w języku polskim, rosyjskim i angielskim.


An interdisciplinary periodical published by scholars in Russian studies in Gdańsk. Devoted to issues connected with Russian language, literature, culture, history, film, as well as with comparative studies, bibliology and information science. Articles in Polish, Russian and English are accepted.


Wersją referencyjną jest wersja elektroniczna.


Tom trzeci pod redakcją Katarzyny Wojan, Wandy Stec, Olgi Makarowskiej i Marty Noińskiej.
W tomie znakomite artykuły prof. Piotra Wierzchonia, dr Piotra Klafkowskiego, prof. Klary Sztajn i prof. Denisa Petrenko, prof. Ludmiły Łucewicz, prof. Cezarego Tarachy i dr Pablo de la Fuente i in.


ISSN 2392-3644 (online), ISSN 2449-6715 (print)


medium papierowe: format B5, objętość: średnio 40 arkuszy


periodyczność: rocznik


Indeksacja w bazach danych krajowych i międzynarodowych:

 • PBN (Polska Bibliografia Naukowa)

 • Bibliografia Publikacji Pracowników, Doktorantów i Studentów UG

 • ARIANTA

 • BazHum

 • The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH)

 • Google Scholar

 • Pismo udostępniają:


 • Repozytorium Dokumentów Elektronicznych Biblioteki Narodowej (Polska)

 • CEON Biblioteka Otwarta (Polska)

 • NUKAT Katalog Zbiorów Polskich Bibliotek Naukowych (Polska)

 • Repozytorium Biblioteki Grodzieńskiego Uniwersytetu Państwowego im. Janki Kupały (Białoruś)


 • Biblioteka Frazeologiczna Seminarium Frazeologicznego prof. W.M. Mokijenko przy Międzynarodowej Pracowni Leksykograficznej im. B.A. Larina na Wydziale Filologicznym Petersburskiego Uniwersytetu Państwowego (Фразеологический семинар проф. В.М. Мокиенко Фразеологический семинар при Межкафедральном словарном кабинете им. проф. Б.А. Ларина, Филологический факультет СПбГУ) w Petersburgu (Rosja)


 • UAPRYAL (Украинская ассоциация преподавателей русского языка и литературы УАПРЯЛ)(Ukraina)

 • Wydział Filologii Słowiańskich (Факултет по славянски филологии) Uniwersytetu Sofijskiego im. św. Klemensa z Ochrydy (Bułgaria)

 • Asocjacja Rosyjskojęzycznych Ośrodków Edukacji POLYLOG e.V. (Ассоциация русскоязычных образовательных центров POLYLOG e.V.) (Rosja)

 • Instytut Slawistyki PAN (Polska)

 • Wydział Neofilologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Polska)

 • Infona (Portal Komunikacji Naukowej) • eLIBRARY.RU (Научная электронная библиотека) • OCLC WorldCat • Akademia Pomorska w Słupsku Biblioteka Uczelniana
 • Pokaż czasopismo | Aktualny numer | Zarejestruj

  Wodnik nordycki

  Studia Scandinavica

  Studia Scandinavica, a scientific journal of Polish specialists in Scandinavian studies, makes an effort to satisfy growing interest in northern areas of Europe. This interest generates a noticeable demand for expert knowledge which very often has a functional character, although it should avail itself of the most recent achievements offered both in humanities and social sciences. Both monographic and collective works as well as articles published in this journal aim at providing a basis for knowledge of Nordic countries and promoting essential issues, which from the point of view of their authors and the journal editors, constitute a constructive, marked by humanistic approach input into knowledge of Nordic countries in Poland.

  Pokaż czasopismo | Aktualny numer | Zarejestruj

  Zarządzanie Biblioteką

  Pokaż czasopismo | Aktualny numer | Zarejestruj